جمعه, 07 بهمن, 1401
FRIDAY, January 27, 2023
پنج شنبه 15 دی
اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم- (ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی) در سومین سالگرد شهادت سردار دلها


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved