قوانین و مقررات ورود به استادیوم
شنبه, 26 خرداد, 1403
SATURDAY, June 15, 2024
پنج شنبه 15 دی
اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم- (ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی) در سومین سالگرد شهادت سردار دلها


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved