قوانین و مقررات ورود به استادیوم
جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
دو شنبه 10 بهمن
برگزاری جشن دانش آموزی فرزاندان انقلاب در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved