جمعه, 07 بهمن, 1401
FRIDAY, January 27, 2023
چهار شنبه 09 شهریور
چمن ورزشگاه آزادی برای برگزاری دیدار امشب پرسپولیس و صنعت نفت آماده شد
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved