قوانین و مقررات ورود به استادیوم
جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
سه شنبه 01 اسفند
برگزاری همایش پیاه روی و مراسم مولود خوانی بمناسبت اعیاد شعبانیه و روز جوان در مجموعه ورزشی آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved