قوانین و مقررات ورود به استادیوم
سه شنبه, 04 اردیبهشت, 1403
TUESDAY, April 23, 2024
سه شنبه 26 مهر
ورزش، همبستگی ملی، ایران قوی
آغاز هفته تربیت بدنی فرصت مغتنمی برای آشنایی هر چه بیشتر آحاد جامعه با موضوع مهم و اثر گذار ورزش و زمینه مناسبی برای تبیین و ترویج اهمیت آن به شمار می رود


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved