قوانین و مقررات ورود به استادیوم
جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
تراپ اسکیت ( ورزشی )
معرفی
اطلاعات تماس
تعرفه
این مجموعه در جنوبی ترین قسمت مجموعه ورزشی آزادی واقع شده و با داشتن 4 خط تیراندازی کمپلکس و 7100 مترمربع مساحت مکان بسیار مناسب و استانداردی برای تمرین و یا مسابقات این رشته مفرح ورزشی است. این سایت متعلق به فدراسیون تیراندازی بوده که برای دستیابی به آن می توان از درب غربی مجموعه ورزشی آزادی تردد کرد.تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved