قوانین و مقررات ورود به استادیوم
یکشنبه, 30 اردیبهشت, 1403
SUNDAY, May 19, 2024
دو شنبه 24 اردیبهشت
بازدید فاضلی از استادیوم فوتبال آزادی قبل از برگزاری دیدار تیم‌های استقلال و فولاد
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved