جمعه, 28 خرداد, 1400
FRIDAY, June 18, 2021
چهار شنبه 12 خرداد
سیاهپوشی مجموعه بمناسبت ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، قیام 15 خرداد و شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع)


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved