قوانین و مقررات ورود به استادیوم
سه شنبه, 04 اردیبهشت, 1403
TUESDAY, April 23, 2024
چهار شنبه 03 خرداد
عملیات مانور و بازدید ورزشگاه آزادی پیش از دیدار تیم های فوتبال استقلال و نساجی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved