جمعه, 04 اسفند, 1402
FRIDAY, February 23, 2024
چهار شنبه 24 اسفند
مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved