جمعه, 04 اسفند, 1402
FRIDAY, February 23, 2024
شنبه 20 اسفند
عملیات مانور و بازدید ورزشگاه آزادی پیش از دیدار تیم های پرسپولیس و سپاهان برگزار شد
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved