سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
دو شنبه 28 تیر
ضد عفونی کردن ورزشگاه قبل از دیدار استقلال ونفت مسجد سلیمان
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved