جمعه, 04 اسفند, 1402
FRIDAY, February 23, 2024
چهار شنبه 18 بهمن
آماده سازی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برای برگزاری مسابقات پروش اندام قهرمانی استان تهران جام شهید حاج محمد ابراهیم همت
عکس:امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved