جمعه, 04 اسفند, 1402
FRIDAY, February 23, 2024
جمعه 20 بهمن
روز پایانی مسابقات پرورش اندام استان تهران جام شهید همت در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved