قوانین و مقررات ورود به استادیوم
جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
چهار شنبه 20 تیر
با حضور مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد/
با حضور مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد/
جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت ورزش و جوانان
جلسه ستاد مدیریت بحران وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جلسه ستاد مدیریت بحران ۱۹ تیرماه با حضور برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت ومنابع و سیدمحمد شروین اسبقیان معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش قهرمانی و حسین طلا مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با موضوع مشخص شدن ستاد جانشین در خارج از شهر تهران برگزار شد.

در این جلسه درخصوص تهیه دستورالعمل ونقشه ادامه راه ستادهای مرکزی و جانشین درزمان بروزبحران و برگزاری مانور دور میزی و مانور عملیاتی در سال جاری وسایر تکالیف قانونی مدیریت بحران مترتب با وزارت ورزش وجوانان حاضرین به گفتگو پرداختند.

ضمنا در این نشست، مزجی مدیرکل حراست، منعم مدیرکل دفتر امور استان‌ها، پارسانیا مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان، شکیبامهر مدیر دفتر فنی و نظارت بر اماکن ورزشی کشورو نیکوخصال مدیرکل پشتیبانی و امور رفاهی و زورقی مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع وخانم ملارمضانی مدیرکل دفتر برنامه وبودجه حضور داشتند.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved