قوانین و مقررات ورود به استادیوم
جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
چهار شنبه 20 تیر
برگزاری مرحله پنجم مسابقات آزاد در سایت اهداف پروازی آزادی
برگزاری مرحله پنجم مسابقات آزاد در سایت اهداف پروازی آزادی
مرحله پنجم مسابقات آزاد اهداف پروازی در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی به نقل از فداسیون تیراندازی، پنجمین مرحله مسابقات آزاد اهداف پروازی 20 لغایت 22 تیر ماه در دو رشته تراپ و اسکیت بانوان و آقایان در سایت اهداف پروازی آزادی برگزار می‌شود.تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved