قوانین و مقررات ورود به استادیوم
جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
دو شنبه 27 شهریور
برگزاری مرحله هشتم مسابقات آزاد در سایت اهداف پروازی آزادی
برگزاری مرحله هشتم مسابقات آزاد در سایت اهداف پروازی آزادی
مرحله هشتم مسابقات آزاد اهداف پروازی در بخش تراپ و اسکیت بانوان و آقایان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مجمموعه ورزشی ازادی و به نقل از فدراسیون تیراندازی، مرحله هشتم مسابقات آزاد اهداف پروازی در بخش تراپ و اسکیت بانوان و آقایان از 29 تا 31 شهریور ماه در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved