سه شنبه, 11 مهر, 1402
TUESDAY, October 3, 2023
اطلاعات تماس
    مجموعه ورزشی آزادی
  تهران، کیلومتر 5 آزاد راه تهران - کرج
مجموعه ورزشی آزادی
 
021- 44739003 واحد پذیرش
     
    استخر مجموعه
  44739066 - 021 استخر قهرمانی
48022397 - 021 آبدرمانی
     
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved