سه شنبه, 24 فروردین, 1400
TUESDAY, April 13, 2021
پنج شنبه 28 اسفند
چمن ورزشگاه آزادی آماده برگزاری دیدار پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان شد


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved