سه شنبه, 01 آبان, 1397
TUESDAY, October 23, 2018
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
تجدید
شنبه 29 اردیبهشت - بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره سه در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: شنبه 29 اردیبهشت 1397
موضوع: بهره برداري از زمين چمن فوتبال شماره سه در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/03/12
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/02/29 الی 1397/03/01
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved