پنج شنبه, 31 مرداد, 1398
THURSDAY, August 22, 2019
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
یک شنبه 27 مرداد - بهره برداری از پارکینگهای ضلع شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: یک شنبه 27 مرداد 1398
موضوع: بهره برداری از پارکینگهای ضلع شرقی و غربی مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/06/16
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/05/30 الی 1398/06/06
اطلاعات بیشتر
شنبه 19 مرداد - بهره برداری از 12 عدد تابلوهای تبلیغاتی مجموعه ورزشی آزادی(نوبت دوم)
تاریخ ثبت: شنبه 19 مرداد 1398
موضوع: بهره برداری از 12 عدد تابلوهای تبلیغاتی مجموعه ورزشی آزادی(نوبت دوم)
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/06/09
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/05/22 الی 1398/05/30
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 13 مرداد - فراخوان جذب سرمايه گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه آکادمی ورزش های ساحلی واقع در مجموعه ورزشی آزادی
تاریخ ثبت: یک شنبه 13 مرداد 1398
موضوع: فراخوان جذب سرمايه گذاری، طراحی، احداث، پرداخت اجاره،بهره برداری و انتقال پروژه آکادمی ورزش های ساحلی واقع در مجموعه ورزشی آزادی
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1398/06/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1398/05/15 الی 1398/05/20
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved