جمعه, 03 آذر, 1396
FRIDAY, November 24, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
یک شنبه 07 آبان - بهره‌برداری از نوزده باب زمين تنيس خاكي واقع در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: یک شنبه 07 آبان 1396
موضوع: بهره‌برداری از نوزده باب زمين تنيس خاكي واقع در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/09 الی 1396/08/16
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved