سه شنبه, 21 آذر, 1396
TUESDAY, December 12, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
دو شنبه 13 آذر - بهره‌برداری از استخر آبدرماني واقع در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: دو شنبه 13 آذر 1396
موضوع: بهره‌برداری از استخر آبدرماني واقع در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/05
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/18 الی 1396/09/25
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 08 آذر - مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
تاریخ ثبت: چهار شنبه 08 آذر 1396
موضوع: مزايده فروش اقلام ضايعاتي در مجموعه هاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد كشوري، مجموعه سواركاري نوروزآباد، مجموعه امام رضا(ع) رامسر و مجموعه اسكي شمشك
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/10/02
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/09/12 الی 1396/09/20
اطلاعات بیشتر
یک شنبه 07 آبان - بهره‌برداری از نوزده باب زمين تنيس خاكي واقع در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: یک شنبه 07 آبان 1396
موضوع: بهره‌برداری از نوزده باب زمين تنيس خاكي واقع در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/08/29
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/08/09 الی 1396/08/16
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved