شنبه, 03 تیر, 1396
SATURDAY, June 24, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
دو شنبه 22 خرداد - بهره‌برداری از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي در مجموعه ورزشي آزادي/تجدید
تاریخ ثبت: دو شنبه 22 خرداد 1396
موضوع: بهره‌برداری از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي در مجموعه ورزشي آزادي/تجدید
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/04/11
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/03/23 الی 1396/03/30
اطلاعات بیشتر
چهار شنبه 20 اردیبهشت - بهره‌برداری از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396
موضوع: بهره‌برداری از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/23 الی 1396/02/26
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved