یکشنبه, 07 خرداد, 1396
SUNDAY, May 28, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
چهار شنبه 20 اردیبهشت - بهره‌برداری از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي در مجموعه ورزشي آزادي
تاریخ ثبت: چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396
موضوع: بهره‌برداری از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي در مجموعه ورزشي آزادي
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/03/07
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/02/23 الی 1396/02/26
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved