چهارشنبه, 09 بهمن, 1398
WEDNESDAY, January 29, 2020
یک شنبه 31 شهریور
مصاحبه مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه ساعاتی قبل از دربی 90 با رادیو ورزش
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved