چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
یک شنبه 03 تیر
دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و آلمان در سالن 12 هزار نفری آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved