چهارشنبه, 05 تیر, 1398
WEDNESDAY, June 26, 2019
دو شنبه 05 آذر
کنسرت مهدی جهانی پیش از شروع بازی پرسپولیس و تراکتور در ورزشگاه آزادی
فیلم: محسن منتظمی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved