سه شنبه, 01 آبان, 1397
TUESDAY, October 23, 2018
سه شنبه 22 خرداد
روند آماده سازی سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری لیگ ملتهای والیبال(3)
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved