شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
یک شنبه 27 مهر
آغاز عملیات لوله گذاری جهت آبیاری مکانیزه فضای سبز و درختان مجاور دریاچه آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved