یکشنبه, 09 آذر, 1399
SUNDAY, November 29, 2020
جمعه 30 آبان
آماده سازی زمین چمن ورزشگاه آزادی در فاصله یک روز به انجام دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved