قوانین و مقررات ورود به استادیوم
سه شنبه, 04 اردیبهشت, 1403
TUESDAY, April 23, 2024
یک شنبه 22 مرداد
برگزاری هیات عزاداری باشگاه استقلال نود در زمین شماره سه مجموعه ورزشی آزادی با حضور اهالی ورزش


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved