قوانین و مقررات ورود به استادیوم
یکشنبه, 30 اردیبهشت, 1403
SUNDAY, May 19, 2024
شنبه 26 فروردین
گزارش صداوسیما از حضور سرزده وزیر ورزش و جوانان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی و بررسی ساماندهی سکوهای این استادیوم


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved