قوانین و مقررات ورود به استادیوم
سه شنبه, 04 اردیبهشت, 1403
TUESDAY, April 23, 2024
دو شنبه 06 شهریور
صحبت های مهیار عسگریان سرپرست شرکت توسعه درباره نصب سیستم کمک داور ویدیویی در ورزشگاه آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved