جمعه, 08 مهر, 1401
FRIDAY, September 30, 2022
دو شنبه 28 تیر
استادیوم فوتبال برای دیدار تیمهای استقلال و نفت مسجد سلیمانی ضد عفونی شد
فیلم : امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved