شنبه, 05 فروردین, 1402
SATURDAY, March 25, 2023
چهار شنبه 27 مهر
مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه سالن 12 هزار نفری برگزار شد
عکس و فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved