سه شنبه, 09 آذر, 1400
TUESDAY, November 30, 2021
یک شنبه 30 آبان
مصاحبه سرپرست مجموعه ورزشی آزادی با شبکه خبر پیرامون ورود تماشاگران به ورزشگاه آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved