یکشنبه, 02 آبان, 1400
SUNDAY, October 24, 2021
شنبه 29 خرداد
ورزشگاه آزادی جهت برگزاری دیدار پرسپولیس و تراکتور ضدعفونی شد


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved