شنبه, 12 آذر, 1401
SATURDAY, December 3, 2022
یک شنبه 19 تیر
کشتی حسن یزدانی در مقابل علیرضا کریمی در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد به میزبانی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved