دوشنبه, 02 خرداد, 1401
MONDAY, May 23, 2022
چهار شنبه 31 فروردین
احمد مددی در مصاحبه با خبرنگار ایلنا در شب میزبانی ویژه از هواداران و دو تیم نساجی مازندران و مس کرمان، از همکاران پرتلاش و سختکوش مجموعه ورزشی آزادی تقدیر کرد


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved