یکشنبه, 03 بهمن, 1400
SUNDAY, January 23, 2022
چهار شنبه 01 دی
استادیوم فوتبال برای برگزاری دیدار پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان ضد عفونی شد
فیلم: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved