پنج شنبه, 11 خرداد, 1402
THURSDAY, June 1, 2023
پنج شنبه 28 اردیبهشت
عملیات مانور و بازدید ورزشگاه آزادی پیش از دیدار تیم های فوتبال استقلال و تراکتور
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved