شنبه, 05 فروردین, 1402
SATURDAY, March 25, 2023
جمعه 19 اسفند
مراسم افتتاحیه نخستین دوره بازی های بین المللی نوروز بانوان با حضور معاون اول رئیس جمهور در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved