چهارشنبه, 08 آذر, 1402
WEDNESDAY, November 29, 2023
دو شنبه 15 آبان
آماده سازی چمن استادیوم آزادی برای برگزاری دیدارهای آسیایی امروز نساجی و سپاهان
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved