جمعه, 10 تیر, 1401
FRIDAY, July 1, 2022
سه شنبه 17 خرداد
تمرین تیمهای قایقرانی در دریاچه آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved