جمعه, 10 تیر, 1401
FRIDAY, July 1, 2022
دو شنبه 23 خرداد
تست انتخابی تیم ملی کایاک و روئینگ قایقرانان در دریاچه آزادی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved