جمعه, 10 تیر, 1401
FRIDAY, July 1, 2022
دو شنبه 30 خرداد
برگزاری مراسم افتتاحیه مرکز داوری، میانجی‌گری، صلح و ورزش در سالن 12 هزار نفری آزادی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved