یکشنبه, 02 آبان, 1400
SUNDAY, October 24, 2021
دو شنبه 19 مهر
ورزشگاه آزادی برای برگزاری دیدار دو تیم ملی ایران و کره جنوبی ضدعفونی شد


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved