سه شنبه, 09 آذر, 1400
TUESDAY, November 30, 2021
چهار شنبه 03 آذر
آمادگی چمن ورزشگاه آزادی برای دیدار امروز پرسپولیس و صنعت نفت
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved