چهارشنبه, 08 آذر, 1402
WEDNESDAY, November 29, 2023
چهار شنبه 24 آبان
تمرین تیم ملی هنگ کنگ در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزار شد
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved