جمعه, 07 بهمن, 1401
FRIDAY, January 27, 2023
جمعه 30 دی
آمادگی چمن استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی آزادی جهت برگزاری دیدار امروز پرسپولیس و ذوب آهن
عکس:امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved