جمعه, 08 مهر, 1401
FRIDAY, September 30, 2022
شنبه 19 شهریور
آمادگی چمن استادیوم فوتبال برای برگزاری دیدار تیمهای استقلال و نساجی
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2018 Azadi Sport Complex, All Right Reserved