یک شنبه 11 اردیبهشت بازدید سرزده مهندس عاصم یوسفی از پروژه در حال ساخت فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی  
   
  مدیرعامل شرکت توسعه از پروژه جدید و در حال تکمیل و ساخت فدراسیون کشتی در مجموعه ورزشی آزادی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، بعد از حضور در مرکز ملی فوتبال، مهندس عاصم یوسفی مدیرعامل شرکت توسعه به صورت سرزده با حضور در محل پروژه عمرانی در حال تکمیل و احداث فدراسیون کشتی واقع در ضلع شمالی پنج سالن مجموعه، ضمن جلسه با علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی، از این پروژه بازدید بعمل آورد.

طی این بازدید مدیرعامل شرکت توسعه با توضیحات رییس فدراسیون کشتی در جریان روند ساخت و ساز و ایمن سازی این پروژه قرار گرفت. در ادامه مهندس عاصم یوسفی نکاتی را در جهت تسریع در روند آماده سازی و بهره برداری این پروژه اظهار نمود.

در این دیدار رحیمی معاون پشتیبانی، منفرد مدیر امور اداری و تدارکات و خمارلو مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی شرکت توسعه و مددی مدیر مجموعه ورزشی آزادی با همراهی معاونین و روسای ادارات مجموعه ورزشی آزادی حضور داشتند.