چهار شنبه 24 اسفند جابجایی ۱۶ رکورد مسابقات شنا جام نوروز در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی  
   
  در مسابقات شنا مسافت بلند جام نوروز آزادی که در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد، در سه رده سنی ۱۲-۱۱ سال، ۱۴-۱۳ سال و ۱۷-۱۵ سال۱۶ رکورد جابجا شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات شنای مسافت بلند در رده های سنی ۱۲-۱۱ سال، ۱۴-۱۳ سال و ۱۷-۱۵ سال تحت عنوان – جام نوروز آزادی – به مدت چهار روز در اسفند ۱۴۰۱ به میزبانی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی پیگیری و به پایان رسید.

در جریان این رقابت ها ۱۶ رکورد رده های سنی توسط شناگران جوان و آینده دار شنای ایران جابجا شد.