سه شنبه 23 شهریور بازدید ذیحساب طرح های عمرانی شرکت توسعه از مجموعه ورزشی آزادی  
   
  ذیحساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی آزادی، صبح امروز سه شنبه 23 شهریورماه، تیمور هدایتی ذیحساب طرح های عمرانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با حضور در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی آزادی ضمن برگزاری نشست با قدرت اله سیف از اماکن مختلف این مجموعه نیز بازدید بعمل آورد.

هدایتی از استادیوم فوتبال، گیت ها، ورودی تماشاگران، خزانه چمن، سایت اهداف پردازی، زمین شماره 4 و استخر قهرمانی مجموعه بازدید بعمل آورد.

در ادامه ذیحساب طرح های عمرانی شرکت توسعه با توضیحات مدیر مجموعه ورزشی آزادی در جریان روند پیشرفت پروژه های در حال اجرا و برنامه ریزی احداث جاده تندرستی و سلامت ورزشگاه آزادی و مسائل مرتبط با این پروژه که فاز اول آن در اردیبهشت ماه امسال افتتاح گردیده است و در حال حاضر نیز با حضور ورزشکاران، مراجعین و خانواده ها در حال بهره برداری است، قرار گرفت.

در پایان این بازدید هدایتی با ابراز رضایت از روند اجرایی و سطح کمی و کیفی کارهای انجام شده و اقدامات بعمل آمده در جاده تندرستی و سلامت مجموعه ورزشی آزادی و دیگر پروژه های فنی و مهندسی خواستار تداوم اقدامات لازم تا بهره برداری کامل این پروژه ها گردید.